Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

36. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 27.10.2009  jako řádné
číslo usnesení 36/1130/2009
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

Stavba "Prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvice" - Dodatek k nájemní smlouvě s s. r. o. EkoMotol CZ a výpůjčka části pozemku č. parc. 437 k. ú. Motol pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 96/0/OOA/04 z důvodu snížení výměry pronajatého pozemku č. parc. 437 v k. ú. Motol k dočasnému užívání části pozemku o výměře 406 m2 pro veřejně prospěšnou stavbu "Prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvická" s EkoMotol CZ, s. r. o.
2. záměr výpůjčky části pozemku č. parc. 437 v k. ú. Motol o výměře 406 m2 Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a. s. pro veřejně prospěšnou stavbu "Prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvická"
II.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. zveřejnit záměr výpůjčky části pozemku č. parc. 437 k. ú. Motol a předložit RMČ ke schválení výpůjčku části č. parc. 437 v k. ú. Motol Dopravnímu podniku
hl. m. Prahy, a. s. pro veřejně prospěšnou stavbu "Prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvická"
Termín plnění: 01.12.2009
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout