36. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 27.10.2009  jako řádné
číslo usnesení 36/1123/2009
 
Předkladatel: Čuda Karel, Ing., tajemník ÚMČ P5

Zrušení usnesení Rady městské části Praha 5 č. 29/921/2009 1. 9. 2009 na pronájem nebytových prostor s pronajímatelem ČR-Česká správa sociálního zabezpečení pro organ.- techn. zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2009

Rada městské části Praha 5
I.
Ruší
1. usnesení Rady městské části Praha 5 číslo 29/921/2009 ze dne
1. 9. 2009 na uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor
s pronajímatelem ČR-Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5 pro organizačně-technické zajištění voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2009
			Poměr hlasování: 8/0/0