Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

36. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 27.10.2009  jako řádné
číslo usnesení 36/1128/2009
 
Předkladatel: Čuda Karel, Ing., tajemník ÚMČ P5

Dodatek č. 2 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor č. 42/0/OSS/08, uzavřenou mezi Úřadem práce hl. m. Prahy a Městskou částí Praha 5

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. dodatek č. 2 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor č. 42/0/OSS/08, kterým se snižuje rozsah poskytovaných služeb a náklady za poskytované služby
II.
Ukládá
1.
1.1. předložit starostovi k podpisu dodatek č. 2 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor č. 42/0/OSS/08
Termín plnění: 28.10.2009
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout