Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

43. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 18.12.2008  jako řádné
číslo usnesení 43/1455/2008
 
Předkladatel: Matoušek Jan, Ing., uvolněný předseda Bytového výboru

Bytové záležitosti projednané v bytovém výboru ZMČ

Předkládám 4 žádosti, týkající se bytové problematiky, které byly projednány na zasedání bytového výboru ZMČ dne 18. 12. 2008
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. podnájemní smlouvu k bytu 1+1 bez snížené kvality v přízemí domu, byt č. 6 na adrese Ostrovského 1721/12, Praha 5 - Smíchov mezi Kolpingovou rodinou a Evou Fialovou na dobu určitou od 14. 11. 2008 do 31. 5. 2009 s výší nájemného 4. 500,- Kč/měs. + zálohy na služby
2. žádost Jaroslava Punčocháře, U Mrázovky 2662/21, Praha 5 - Smíchov o uzavření Dohody o uznání dluhu ve výši 43. 016,- Kč (nedoplatek na nájemném) a 13. 695,- Kč (poplatek z prodlení)
3. žádost Dany Fialové, Zoubkova 2129/5, Praha 5 - Smíchov o uzavření Dohody o uznání dluhu ve výši 35. 084,- Kč (nedoplatek na nájemném) a 7. 572,- Kč (poplatek z prodlení)
4. žádost Lucie Kadičové o zřízení společného nájmu pro Vítězslava Jirku k bytu Zapova 1210/9, Praha 5 - Smíchov (podílový dům - 5/8 MČ Praha 5, 3/8 Karel Weinzettl) za stávajících podmínek
5. nabídku bytu 1+1, Na Březince 2033/17, Praha 5 - Smíchov (po paní Bambasové) Zdeňku Hůrkovi (dosud bytem U Santošky 1093/17, P5 - naléhavé případy - ukončení nájmu služebních bytů)
6. nabídku bytu 1+kk, Bozděchova 637/9, Praha 5 - Smíchov (po p. Urbanovi) Elišce Kamínové (dosud bytem Zborovská 542/42, P-5 - naléhavé případy ke směně bytu)
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout