Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

43. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 18.12.2008  jako řádné
číslo usnesení 43/1454/2008
 
Předkladatel: Tuček Michal, člen rady

Neinvestiční příspěvek Sdružení Klíček o. s. na "Dárek pod stromeček dětským pacientům hospitalizovaným ve Fakultní nemocnici Motol"

Radě MČ Praha 5 je předkládán návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 49. 000 Kč Sdružení Kliček o. s., na "Dárek pod stromeček dětským pacientům hospitalizovaným ve Fakultní nemocnici Motol"
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 49 tis. Kč
Sdružení Klíček o. s.
2. návrh darovací smlouvy mezi MČ Praha 5 a Sdružení Klíček o. s., Zborovská 1, Praha 5
3. finanční krytí převodem ve výši 49 tis. Kč z kap. 0604 § 3322, položka 5171 opravy a udržování na kap. 0500, § 4329, položka 5222 neinvestiční transfery občanským sdružením
II.
Ukládá
1. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
1.1. zajistit uzavření darovací smlouvy mezi MČ Praha 5
a Sdružením Klíček o. s.
Termín plnění: 22.12.2008
2. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
2.1. zajistit provedení rozpočtového opatření dle bodu I. 3.
Termín plnění: 22.12.2008
3. Koričové Janě, Mgr.
3.1. zajistit ve spolupráci s OEK proplacení neinvestičního příspěvku
Termín plnění: 31.12.2008
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout