Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

43. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 18.12.2008  jako řádné
číslo usnesení 43/1452/2008
 
Předkladatel: Herold Lukáš, zástupce starosty

Odkoupení bytového domu č. p. 2577, Plzeňská č. o. 212, včetně zastavěného pozemku parc. č. 4589, vše k. ú. Smíchov, společností Central Europe Holding a. s. za cenu 10, 000. 000,-- Kč

Rada městské části Praha 5
I.
Nesouhlasí
1. s odkoupením bytového domu č. p. 2577, Plzeňská, č. o. 212, včetně zastavěného pozemku parc. č. 4589, vše k. ú. Smíchov, společností Central Europe Holding a. s. za cenu 10, 000. 000,-- Kč
II.
Trvá
1. na schváleném záměru prodeje domu č. p. 2577, Plzeňská č. o. 212, včetně zastavěného pozemku parc. č. 4589, vše k. ú. Smíchov, právnické osobě založené z oprávněných nájemců bytů dle Pravidel ...
III.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. informovat společnost Central Europe Holding a. s. o usnesení RMČ Praha 5
Termín plnění: 31.12.2008
			Poměr hlasování: 6/0/0


Nepřítomni při hlasování: Mgr. L. Vávrová, Ph.D.
		


					
Vytisknout