Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

21. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 02.06.2009  jako řádné
číslo usnesení 21/615/2009
 
Předkladatel: Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D., zástupce starosty

Panelová diskuse na téma "Protidrogová prevence a ochrana veřejného zdraví, Inovativní projekty v ČR a v Německu

V rámci navázání užší spolupráce s ostatními městskými částmi, MHMP a dalšími organizacemi, zabývajícími se protidrogovou problematikou, organizuje MČ Praha 5 za účasti odborníků z Německa společné setkání
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. pořádání panelové diskuse na téma "Protidrogová prevence a ochrana veřejného zdraví, Inovativní projekty v ČR a v Německu dne 15. 6. 2009 v Podnikatelském centru
2. financování ve výši cca 20. 000 Kč vč. DPH z kap. 0500 Sociální věci,
§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
3. záštitu Mgr. Lucie Vávrové, Ph.D., zástupce starosty, nad uvedenou akcí
II.
Ukládá
1. Roučková Lucii, Mgr., člence zastupitelstva
1.1. učinit veškeré realizační kroky k zajištění akce "Protidrogová prevence a ochrana veřejného zdraví
Termín plnění: 15.06.2009
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout