Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

21. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 02.06.2009  jako řádné
číslo usnesení 21/616/2009
 
Předkladatel: Jančík Milan, JUDr., MBA, starosta MČ Praha 5

Zajištění tábora pro děti z Maďarska ve Střelských Hošticích

Tímto materiálem se předkládá Radě MČ Praha 5 ke schválení pořádání letního tábora pro děti z Maďarska ve dnech 1. 7. 2009 - 10. 7. 2009 pro 20 dětí
a 2 dospělé jako doprovod, organizační a finanční zajištění této akce.
Finanční prostředky na zajištění jsou v rozpočtu 04 - školství
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. organizační zajištění tábora pro děti z Maďarska ve dnech 1. 7. 2009 - 10. 7. 2009, pro 20 dětí a 2 dospělé jako doprovod ve spolupráci
MČ Praha 5 a DDM hl. m. Prahy na základě uzavřené smlouvy
2. finanční zajištění akce z rozpočtu kapitoly 0400 školství, § 3113, položka 5169 nákup ostatních služeb v celkové výši 214. 360,- Kč, včetně DPH. Proplacení bude realizováno dodáním faktury DDM hl. m. Prahy, která bude vystavena na základě uzavřené smlouvy
3. návrh smlouvy mezi MČ Praha 5 a DDM hl. m. Prahy
4. DDM hl. m. Prahy zajistí organizaci a bezpečnost všech účastníků tábora
II.
Ukládá
1. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
1.1. zajistit uzavření smlouvy mezi MČ Praha 5 a DDM hl. m. Prahy
Termín plnění: 29.06.2009
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout