Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

21. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 02.06.2009  jako řádné
číslo usnesení 21/614/2009
 
Předkladatel: Jančík Milan, JUDr., MBA, starosta MČ Praha 5

Zadání provedení veřejné zakázky : "Stavební úpravy pro vybudování Informačního centra Praha 5 v nových prostorách, Štefánikova 249/30, Praha 5 - Smíchov, 1. etapa"

Investiční odbor předkládá Radě městské části Praha 5 na základě plnění schváleného rozpočtu MČ Praha 5 pro rok 2009 návrh na zadání realizace výše uvedené veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a to podle § 12 odst. 3 - veřejná zakázka malého rozsahu.
Financování veřejné zakázky je zajištěno z kapitálových výdajů kapitoly 0921 - místní správa
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. zadání provedení veřejné zakázky "Stavební úpravy pro vybudování Informačního centra Praha 5 v nových prostorách, Štefánikova 249/30, Praha 5 - Smíchov, 1. etapa" podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a to podle § 12 odst. 3 - veřejná zakázka malého rozsahu firmě "SWH STAVBY, s. r. o." se sídlem Spořická 4344, 430 01 Chomutov, IČ: 25487027
2. zadávací (projektovou) dokumentaci, zpracovanou 05/2009 firmou "KAP ATELIER s. r. o."
3. cenovou nabídku firmy "SWH STAVBY, s. r. o." a zadání zakázky na zhotovení veř. zakázky malého rozsahu "Stavební úpravy pro vybudování Informačního centra Praha 5 v nových prostorách, Štefánikova 249/30, Praha 5 - Smíchov, 1. etapa" firmě "SWH STAVBY, s. r. o." se sídlem Spořická 4344, 430 01 Chomutov, za cenu 243. 594,06 Kč bez DPH,
tj. 289. 876,93 Kč vč. DPH
4. návrh textu Smlouvy o dílo na zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu "Stavební úpravy pro vybudování Informačního centra Praha 5 v nových prostorách, Štefánikova 249/30, Praha 5 - Smíchov, 1. etapa" s firmou "SWH STAVBY, s. r. o." se sídlem Spořická 4344, 430 01 Chomutov, IČ: 25487027
II.
Ukládá
1. Jakešové Jindřišce, Ing., ved. Odboru investičního
1.1. předložit starostovi k podpisu Smlouvu o dílo na zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu "Stavební úpravy pro vybudování Informačního centra Praha 5 v nových prostorách, Štefánikova 249/30, Praha 5 - Smíchov, 1. etapa" s firmou "SWH STAVBY, s. r. o." se sídlem Spořická 4344, 430 01 Chomutov, IČ: 25487027, za cenu 243. 594,06 Kč bez DPH, tj. 289. 876,93 Kč vč. DPH
Termín plnění: 12.06.2009
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout