Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

21. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 02.06.2009  jako řádné
číslo usnesení 21/617/2009
 
Předkladatel: Jančík Milan, JUDr., MBA, starosta MČ Praha 5

Organizační zajištění mezinárodního tábora konaného ve dnech 6. 7. - 14. 7. 2009 v Maďarsku

V době od 6. července do 14. července 2009 se bude konat v Maďarsku mezinárodní tábor mládeže, ktrého se účastní i děti ze základní školy - Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430.
Tímto materiálem se Radě MČ Praha 5 předkládá návrh na finanční a organizační zajištění této akce ve spolupráci MČ Praha 5 a Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430. Finanční prostředky na zajištění jsou v rozpočtu 04 - školství
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. zajištění organizace mezinárodního tábora mládeže v Maďarsku ve spolupráci MČ Praha 5 a Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 na základě uzavřené smlouvy
2. návrh finančního zajištěni akce z rozpočtu školství převodem finančních prostředků v rámci kapitoly 0400 školství, z § 3113, položka 5169 nákup ostatních služeb na § 3113, položka 5331 neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím - navýšení neinvestičního příspěvku
ZŠ Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice,
U Tyršovy školy 1/430 na základě uzavřené smlouvy ve výši 96. 400,- Kč
3. tlumočnici Evu Neradovou - OŠK ÚMČ Praha 5
4. návrh smlouvy mezi MČ Praha 5 a Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430
5. zajištění pedagogického doprovodu, bezpečnosti všech účastníků a doprovodného programu dětí Tyršovou základní školou a mateřskou školou Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430
II.
Ukládá
1. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
1.1. zajistit podpis smlouvy mezi MČ Praha 5 a Tyršovou základní školou a mateřskou školou Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430
Termín plnění: 26.06.2009
2. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
2.1. zajistit provedení rozpočtového opatření dle bodu I. 2.
Termín plnění: 26.06.2009
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout