21. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 02.06.2009  jako řádné
číslo usnesení 21/610/2009
 
Předkladatel: Čuda Karel, Ing., tajemník ÚMČ P5

Recertifikace systému ISO 9001

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. zadání přípravy recertifikace systému ISO 9001 společnosti L. A. leasing s. r. o. společně s přípravou a provedením interního auditu před recertifikačním auditem v souladu s platnými předpisy
2. objednávku č. 0007/KTA/09 - příprava recertifikace systému ISO 9001 společností L. A. leasing s. r. o. společně s přípravou a provedením interního auditu před recertifikačním auditem za celkovou cenu 442. 000,- Kč bez DPH
3. zadání recertifikace systému ISO 9001 společnosti T Cert, s. r. o., Evropská 423/178, 160 00, Praha 6
			Poměr hlasování: 9/0/0