Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

21. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 02.06.2009  jako řádné
číslo usnesení 21/612/2009
 
Předkladatel: Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D., zástupce starosty

Návrh navýšení nenárokových složek platů na III. a IV. čtvrtletí 2009 a navýšení v rámci II. etapy rozvojového programu MŠMT na r. 2009 pro ředitelky a ředitele ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha 5

Radě MČ Praha 5 jsou předkládány návrhy na navýšení nenárokových složek platů na III. a IV. čtvrtletí 2009 v rámci I. etapy rozvojového programu MŠMT na r. 2009 č.j. 24 130/2008-26 v celkové výši 174. 000,- Kč a navýšení nenárokových složek platů na r. 2009 v rámci II. etapy rozvojového programu MŠMT č. j. 4 982/2009-26 v celkové částce 151. 700,- Kč pro ředitelky a ředitele základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 (neveřejné přílohy)
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. navýšení nenárokových složek platů na III. a IV. čtvrtletí 2009 v rámci I. etapy rozvojového programu MŠMT na r. 2009 č. j. 24 130/2008-26 v celkové výši 174. 000,- Kč pro ředitelky a ředitele základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 dle neveřejné přílohy č. 1, 2
2. navýšení nenárokových složek platů na rok 2009 v rámci II. etapy rozvojového programu MŠMT na r. 2009 č.j. 4 982/2009-26 v celkové výši 151. 700,- Kč pro ředitelky a ředitele základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 dle neveřejné přílohy č. 1, 2
3. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, neveřejnost příloh tohoto materiálu
II.
Ukládá
1. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
1.1. informovat ředitelky a ředitele základních a mateřských škol
Termín plnění: 17.06.2009
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout