Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

21. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 02.06.2009  jako řádné
číslo usnesení 21/611/2009
 
Předkladatel: Jančík Milan, JUDr., MBA, starosta MČ Praha 5

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 34/0/OSS/07 ze dne 1. 4. 2007, o správě a údržbě internetové aplikace www.praha5.cz, www. praha5.net a intranetu intranet.praha5.cz

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. dodatek č.1 ke smlouvě č. 34/0/OSS/07 ze dne 1. 4. 2007, o správě a údržbě internetové aplikace www.praha5.cz, www.praha5.net a intranetu intranet.praha5.cz se společností PRE, a.s. se sídlem Na Hroudě 1492/4, Praha 10 za cenu z původní částky ve výši 71. 300,- Kč bez DPH na částku novou ve výši 92.300 Kč bez DPH. Cena bude hrazena z kap. 0924, § 6171, pol. 5169 - Nákup služeb
II.
Ukládá
1.
1.1. předložit starostovi k podpisu dodatek č.1 ke smlouvě č. 34/0/OSS/07
ze dne 1. 4. 2007, o správě a údržbě internetové aplikace www.praha5.cz, www.praha5.net a intranetu intranet.praha5.cz se společností PRE, a. s. se sídlem Na Hroudě 1492/4, Praha 10
Termín plnění: 15.06.2009
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout