Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

21. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 02.06.2009  jako řádné
číslo usnesení 21/613/2009
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady

Organizační a finanční zajištění výstavy Svět knihy "Rosteme s knihou aneb Nejkrásnější knihy a ilustrace světa" v galerii Portheimka v termínu od 02. 06. 2009 do 28. 6. 2009

Radě MČ Praha 5 je předkládán návrh na organizační a finanční zajištění výstavy Svět knihy "Rosteme s knihou aneb Nejkrásnější knihy a ilustrace světa" v galerii Portheimka v termínu od 02. 06. 2009 do 28. 6. 2009. Finanční krytí nákladů v celkové výši 15. 360,- Kč je zajištěno z podkapitoly 0604 a 0620
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. uhrazení finančních nákladů v celkové výši 15. 360,- Kč
pokladní na DPP, DPČ 24 dní x 8 hod. x 80,- Kč = 15. 360,- Kč
2. - vybírání vstupného:
dospělí 30,- Kč,
studenti, důchodci 15,- Kč,
skupiny 10,- Kč, vždy včetně DPH
3. financování převodem fin. prostředků ve výši 15. 400,- Kč z podkapitoly 0604, § 3317, položka 5213 neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům na podkapitolu 0620, § 3317, položka 5021 ostatní osobní výdaje
II.
Ukládá
1. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
1.1. ve spolupráci s vedoucím OVV uzavřít dohodu o provedení práce (dohodu o pracovní činnosti) s pracovníky dle usnesení I. 1.
Termín plnění: 09.06.2009
2. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
2.1. zajistit provedení rozpočtového opatření dle bodu I. 3.
Termín plnění: 15.06.2009
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout