Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

21. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 02.06.2009  jako řádné
číslo usnesení 21/600/2009
 
Předkladatel: Herold Lukáš, Bc., zástupce starosty

Č. p. 486 Pod Kavalírkou č. o. 32 - záměr prodeje domu včetně zastavěného pozemku parc. č. 750, k. ú. Košíře, dle Pravidel prodeje celých domů právnické osobě založené z oprávněných nájemců bytů

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. záměr prodeje domu č. p. 486, Pod Kavalírkou č. o. 32 včetně zastavěného pozemku parc. č. 750, k. ú. Košíře, dle Pravidel, kterými se určuje další postup prodeje bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy - Městské části Praha 5 jako celek oprávněným nájemcům bytů za kupní cenu dle znaleckého posudku, t. j. 11. 600. 000,- Kč ( kupní cena se slevou 25% v případě splnění podmínky dle čl. D odst. 2. Pravidel... činí 8. 700. 000,- Kč, kupní cena se slevou 10 % v případě splnění podmínky dle čl. D odst. 3. Pravidel... činí 10. 440. 000,- Kč)
II.
Ukládá
1. Heroldovi Lukáši, Bc. , předsedovi Kontrolního výboru ZMČ P5
1.1. realizovat prodej domu č. p. 486, Pod Kavalírkou č. o. 32 včetně zastavěného pozemku parc. č. 750, k. ú. Košíře, dle Pravidel, kterými se určuje další postup prodeje bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy - Městské části Praha 5 jako celek oprávněným nájem bytů
Termín plnění: 02.06.2010
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout