Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

21. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 02.06.2009  jako řádné
číslo usnesení 21/602/2009
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

Návrh metody, kterou bude prováděn výběr prodejců vánočních kaprů v lokalitách na území MČ Praha 5

Provedení výběru zájemců o místa pro prodej vánočních kaprů je navrhováno s ohledem na zkušenosti z minulých let, kdy se ODŽ ÚMČ Praha 5 setkal se zájmem více prodejců o jedno prodejní místo
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. navrhovanou metodu, kterou bude prováděn výběr prodejců vánočních kaprů v lokalitách na území MČ Praha 5
2. text oznámení o podmínkách prodejců
II.
Ukládá
1. Kučerovi Miroslavu, Ing., vedoucímu odboru
1.1. vyvěsit oznámení MČ P5 o podmínkách pro prodej vánočních kaprů na území MČ Praha 5 a následném výběru prodejců v případě jejich většího zájmu o totéž prodejní místo
Termín plnění: 09.06.2009
1.2. projednat v komisi dopravy došlé žádosti zájemců o prodej vánočních kaprů na území MČ Praha 5 a seznam vybraných prodejců předložit ke schválení Radě MČ Praha 5
Termín plnění: 02.09.2009
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout