Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

21. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 02.06.2009  jako řádné
číslo usnesení 21/604/2009
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady

Finanční příspěvek na realizaci pamětní desky spisovatelky Lenky Reinerové

Radě MČ Praha 5 je předkládán návrh na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20. tisíc Kč nadačnímu fondu Pražský literární dům autorů německého jazyka (dále jen PLD), se sídlem Rytířská 31, Praha 1, na základě jeho žádosti, zastoupenému ředitelkou Lucií Černohousovou, Ph.D., MBA, na realizaci zhotovení a umístění pamětní desky Lenky Reinerové
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. finanční příspěvek ve výši 20 tisíc Kč pro nadační fond Pražský literární dům autorů německého jazyka (dále jen PLD), se sídlem Rytířská 31, Praha 1, na realizaci zhotovení a umístění pamětní desky spisovatelky Lenky Reinerové
2. znění darovací smlouvy dle bodu I.1. mezi MČ Praha 5 a PLD
3. finanční krytí přesunem finančních prostředků v rámci podkapitoly 0604 z § 3322, pol. 5171 opravy a udržování na § 3326, pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím
II.
Ukládá
1. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
1.1. zajistit uzavření darovací smlouvy dle bodu I.2.
Termín plnění: 15.06.2009
2. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
2.1. zajistit rozpočtové opatření dle bodu I.3.
Termín plnění: 15.06.2009
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout