Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

21. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 02.06.2009  jako řádné
číslo usnesení 21/603/2009
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

Žádost o souhlas s pořádáním reklamní akce "Contours fitness pro ženy" společností Alfréd s. r. o. na pěší zóně Anděl ve dnech 8. 6. - 11. 6. 2009

Společnost Alfréd s. r. o., Jos. Písaříka 1388, Kladno požádala o zábor veřejného prostranství pro reklamní akci "Contours fitness pro ženy" na pěší zóně Anděl ve dnech 8. 6. - 11. 6. 2009
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. s povolením záboru veřejného prostranství pro reklamní akci "Contours fitness pro ženy" ve dnech 8. 6. - 11. 6. 2009 na pěší zóně Anděl v místě, které určí ODŽ ÚMČ Praha 5 a za předpokladu, že s pronájmem veřejného prostranství bude souhlasit TSK a ODŽ ÚMČ Praha 5 následně vydá rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace
			Poměr hlasování: 8/0/1
Ing. P. Horák se při hlasování zdržel		


					
Vytisknout