Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

21. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 02.06.2009  jako řádné
číslo usnesení 21/605/2009
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem " Program regenerace - průzkum vymezené části Malostranského hřbitova"

Radě MČ Praha 5 je předkládán ke schválení návrh na vypsání výběrového řízení na zakázku malého rozsahu s názvem "Program regenerace - průzkum vymezené části Malostranského hřbitova" a návrh znění výzvy k podání nabídky.
Zasláním výzvy budou osloveni 3 uchazeči
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. konání výběrového řízení na zakázku malého rozsahu s názvem "Program regenerace - průzkum vymezené části Malostranského hřbitova" oslovením 3 uchazečů:
ak. malíř Zdeněk Fučík, Ševčíkova 1493/5, Praha 3 č. licence 10447/90
Filip Zeman, BcA., Boršov nad Vltavou 245 - č. licence 17593/2002
ak. sochař Ivan Tlášek, Libnič 101, Rudolfov u Českých Budějovic,
č. licence 5769/91
2. znění výzvy k podání nabídky na zakázku malého rozsahu s názvem "Program regenerace - průzkum vymezené části Malostranského hřbitova"
3. komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu v počtu 5 členů ve složení:
Jitka Matoušková, radní MČ Praha 5
PaedDr. Dagmar Drmotová, vedoucí OŠK ÚMČ Praha 5,
Michal Šesták, radní MČ Praha 5
PhDr. Daniel Ebel, předseda komise kultury a pam. péče
PhDr. Milan Kudrys, zastupitel MČ Praha 5
II.
Ukládá
1. Šestákovi Michalu, členu rady MČ P5
1.1. předložit RMČ Praha 5 ke schválení výsledek výběru uchazeče dle bodu I.1. společně s návrhem smlouvy o dílo na realizaci zakázky s vybraným uchazečem
Termín plnění: 23.06.2009
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout