Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

21. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 02.06.2009  jako řádné
číslo usnesení 21/601/2009
 
Předkladatel: Jančík Milan, JUDr., MBA, starosta MČ Praha 5

Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 5 v roce 2009 hl. m. Praha na zajištění dopravní obslužnosti na lince PID č.128 v oblasti Hlubočepy - Žvahov - Hlubočepy v celkové výši 1.058 tis. Kč a rozpočtové opatření

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. snížení rozpočtu MČ Praha 5 o částku 1. 058 tis.Kč na položce 4129 - ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtu územní úrovně v souvislosti s poskytnutím finančních prostředků hl. m. Praze na zajištění dopravní obslužnosti prostřednictvím příspěvkové organizace hlavního města Prahy ROPID na lince PID č.128 v oblasti Hlubočepy - Žvahov - Hlubočepy a snížení neinvestičních výdajů kap. 0302 - Doprava
(§ 2221, pol. 5169 - nákup ostatních služeb)
II.
Ukládá
1. Kučerovi Miroslavu, Ing., vedoucímu odboru
1.1. předložit OEK schválenou a uzavřenou Smlouvu mezi hl. m. Praha, zastoupenou ROPID a MČ Praha 5
Termín plnění: 31.08.2009
2. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
2.1. provedení rozpočtového opatření dle bodu I, odst. 1 a převodu finančních prostředků do rozpočtu hl. m. Prahy po schválení rozpočtových opatření v orgánech hl. m. Prahy
Termín plnění: 31.08.2009
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout