14. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.04.2009  jako řádné
číslo usnesení 14/416/2009
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

Provoz autobusové linky MHD č. 128 zajišťující dopravní obsluhu území MČ P5 - Žvahova - návrh smlouvy umožňující jeho financování v roce 2009

Provoz linky MHD č. 128 zajišťující dopravní obsluhu území MČ P5 - Žvahova
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. návrh smlouvy mezi MČ P5, hl. m. Prahou, zastoupenou organizací ROPID a DP hl. m. Prahy umožňující financování provozu linky MHD
č. 128, která zajišťuje dopravní obsluhu MČ P5 - Žvahova v r. 2009
II.
Ukládá
1. Kučerovi Miroslavu, Ing., vedoucímu odboru
1.1. předložit starostovi MČ P5 k podpisu smlouvu mezi MČ P5, hl. m. Prahou zastoupenou organizací ROPID a DP hl. m. Prahy, umožňující financování provozu linky MHD č. 128, která zajišťuje dopravní obsluhu MČ P5 - Žvahova v r. 2009
Termín plnění: 05.06.2009
			Poměr hlasování: 7/0/0