Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

14. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.04.2009  jako řádné
číslo usnesení 14/418/2009
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

Výběr zhotovitele zakázky "Anketa na téma doprava a parkování na území MČ P5" - zóny placeného stání

Provedení výběru zhotovitele zakázky "Anketa na téma doprava a parkování na území MČ P5" - zóny placeného stání, vyhlášené RMČ P5 na základě usnesení č. 3/57/2009 ze dne 3. 2. 2009
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. výběr zhotovitele zakázky "Anketa na téma doprava a parkování na území MČ P5" - zóny placeného stání firmu Factum Invenio, s. r. o., Těšnov 1163/5, Praha 1 za cenu 870. 000,- Kč bez DPH
2. financování zakázky dle bodu I. přesunem finančních prostředků ve výši 1. 035 tis. Kč z kapitoly 01, podkapitoly 0129 - §3635 (Územní plánování) - pol. 5166 (konzultační, poradenské a právní služby) do kapitoly 03, podkapitola 0302 - §2212 (Silnice) - pol. 5169 (nákup ostatních služeb)
II.
Ukládá
1. Kučerovi Miroslavu, Ing., vedoucímu odboru
1.1. předložit starostovi MČ P5 k podpisu smlouvu s vybraným zhotovitelem, firmou Factum Invenio, s. r. o., Těšnov 1163/5, Praha 1 na provedení zakázky "Anketa na téma doprava a parkování na území MČ P5" - zóny placeného stání za cenu 870. 000,- Kč bez DPH
Termín plnění: 14.05.2009
2. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
2.1. zajistit provedení rozpočtového opatření dle bodu II.
Termín plnění: 14.05.2009
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout