Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

14. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.04.2009  jako řádné
číslo usnesení 14/420/2009
 
Předkladatel: Horák Petr, Ing., 1. zástupce starosty

Návrh na provedení "jarních úklidů - komunikační zeleň" na území MČ Praha 5

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. provedení "jarních úklidů - komunikační zeleň" na území MČ Praha 5 za celkovou částku 1. 200. 000,- Kč bez DPH
2. vybraného zhotovitele: firma Luboš Ledecký, se sídlem Plzeňská 445/213, 150 00 Praha 5
3. finanční krytí ze schváleného rozpočtu OMZ pro rok 2009 následujícím způsobem: 300. 000,- Kč bez DPH (svoz ČS) z kapitoly 0205, §3729, pol.5169 Nákup ostatních služeb, 300. 000,- Kč bez DPH (úklid v zeleni) z kapitoly 0205, §3745/5, pol.5169 Nákup ostatních služeb a 600. 000,- Kč bez DPH (údržba zeleně) z kapitoly 0205, §3745, pol.5169 Nákup ostatních služeb
II.
Ukládá
1. Hápovi Vladimíru, Bc., referentovi
1.1. uzavřít smlouvu o dílo a předložit ji starostovi k podpisu
Termín plnění: 28.04.2009
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout