Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

14. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.04.2009  jako řádné
číslo usnesení 14/421/2009
 
Předkladatel: Horák Petr, Ing., 1. zástupce starosty

Návrh na provedení "jarních úklidů - chodníky" na území MČ Praha 5

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. provedení "jarních úklidů - chodníky" na území MČ Praha 5 za celkovou částku 1. 950. 000,- Kč bez DPH
2. vybrané zhotovitele: firma EUROSPEED czech, s. r. o za celkovou částku 1. 450. 000,- Kč bez DPH a firma PROSTOR, a..s. za celkovou částku 500. 000,- Kč bez DPH
3. finanční krytí smluvních závazků ze schváleného rozpočtu OMZ pro rok 2009, kapitola 0205, §3745/5, pol.5169 Nákup ostatních služeb
II.
Ukládá
1. Hápovi Vladimíru, Bc., referentovi
1.1. uzavřít řádné smlouvy o dílo s výše uvedenými zhotoviteli a předložit je starostovi k podpisu
Termín plnění: 28.04.2009
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout