Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

14. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.04.2009  jako řádné
číslo usnesení 14/415/2009
 
Předkladatel: Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D., zástupce starosty

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na vybavení základních škol výpočetní technikou

Radě MČ Praha 5 je předložen návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na vybavení základních škol výpočetní technikou dle paragrafu 12 odst. 3 zákona číslo 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. zadání veřejné zakázky malého rozsahu na vybavení základních škol výpočetní technikou
2. návr textu veřejné zakázky
3. seznam firem, které budou vyzvány k podání nabídky:
COMPOS DISTRIBUTION s. r. o., Na Hroudě 29/148,
Praha 10, IČO 27199983
Ka.soft group, s. r. o., Hájkova 2747/22, Praha 3, IČO 27207676
Quarcom s. r. o., Na Dvorcích 14/1989, Praha 4, IČO 27561020
II.
Jmenuje
1. hodnotící komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D., zástupce starosty
Vojtěch Zapletal, člen rady
Aleš Kohout, člen rady
PaedDr. Dagmar Drmotová, vedoucí OŠK
Petr Klema, metodik
III.
Ukládá
1. Roučková Lucii, Mgr., člence zastupitelstva
1.1. ve spolupráci s vedoucí odboru školství a kultury PaedDr. Dagmar Drmotovou realizovat zadání veřejné zakázky malého rozsahu na vybavení základních škol výpočetní technikou dle paragrafu 12 odst. 3 zákona číslo 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.
Termín plnění: 30.06.2009
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout