Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

12. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 07.04.2009  jako řádné
číslo usnesení 12/345/2009
 
Předkladatel: Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D., zástupce starosty

Povolení výjimek z počtu dětí na třídu mateřské školy pro školní rok 2009/2010 ve čtyřech mateřských školách při základních školách zřizovaných MČ Praha 5

Radě MČ Praha 5 je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, předkládána žádost o povolení výjimek z počtu dětí pro školní rok 2009/2010 v jednotlivých třídách čtyř mateřských škol při základních školách zřizovaných
MČ Praha 5
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. výjimky pro školní rok 2009/2010 z počtu dětí v jednotlivých třídách mateřské školy v:
1) Základní škola a mateřské škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615,
2) Základní škola a mateřské škola Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060,
3) Základní škola a mateřské škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115,
4) Základní škola a mateřské škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007
II.
Ukládá
1. Roučková Lucii, Mgr., člence zastupitelstva
1.1. podepsat pro školní rok 2009/2010 schválené výjimky z počtu dětí v jednotlivých třídách čtyř mateřských škol při základních školách
Termín plnění: 13.04.2009
2. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
2.1. předat základním školám schválené výjimky z počtu dětí ve třídách mateřských škol
Termín plnění: 15.04.2009
			Poměr hlasování: 5/0/0
Bc. J. Smetana se při hlasování zdržel

Nepřítomni při hlasování: V. Zapletal
		


					
Vytisknout