Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

12. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 07.04.2009  jako řádné
číslo usnesení 12/354/2009
 
Předkladatel: Jančík Milan, JUDr., MBA, starosta MČ Praha 5

Veřejná zakázka "ZŠ Praha 5 - Košíře, Weberova 1090, rekonstrukce fasád pavilonu D"

Investiční odbor předkládá Radě městské části Praha 5 na základě plnění schváleného rozpočtu MČ Praha 5 pro rok 2009 návrh na jmenování složení hodnotící komise pro veřejnou zakázku "ZŠ Praha 5 - Košíře, Weberova 1090, rekonstrukce fasád pavilonu D" dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění
o veřejných zakázkách, dále text výzvy, zadávací dokumentaci a zadávací podmínky
Financování je zajištěno z KV kapitoly 0421 - školství
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. text výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení
2. zadávací dokumentaci a zadávací podmínky
3. seznam firem
II.
Jmenuje
1. Hodnotící komisi ve složení:
členové:
JUDr. Milan Jančík MBA, starosta,
Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D.,zst,
Vojtěch Zapletal, radní,
Ing. Helena Brůhová, pověř. ved. OIV,
Ing. František Šůna, referent OIV,
Ing. Jana Bryxi, referent OIV
náhradníci:
Ing. Petr Horák, 1. zst.,Lukáš Herold, zst.
Bc. Jan Smetana, zst., Alena Synková, ved. odd. OIV
Ing. Zuzana Hlavová, referent OIV, Pavel Vokoun, referent OIV
odborný poradce:
Ing. Tomáš Kraus, Tercier spol. s r. o.
III.
Ukládá
1. Brůhové Heleně , Ing.
1.1. realizovat zadání veřejné zakázky: "ZŠ Praha 5 - Košíře, Weberova 1090, rekonstrukce fasád pavilonu D" dle § 38 - zjednodušené podlimitní řízení zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, termín jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek je 27. 4. 2009
v 10.00 hod. budova ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13, 15, 6. patro, č. dv. 614
Termín plnění: 27.04.2009
1.2. předložit Radě městské části Praha 5 ke schválení výsledky hodnotící komise na veřejnou zakázku: "ZŠ Praha 5 - Košíře, Weberova 1090, rekonstrukce fasád pavilonu D"
Termín plnění: 12.05.2009
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout