Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

12. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 07.04.2009  jako řádné
číslo usnesení 12/352/2009
 
Předkladatel: Herold Lukáš, zástupce starosty

Č. p. 569, Jindřicha Plachty č. o. 13, se zastav. pozemkem parc. č. 475/1, k. ú. Smíchov - záměr prodeje b. j. 569/5

Záměr prodeje b. j. 569/5 (3+1) o velikosti 78,90 m2, včetně podílu o velikosti 789/4405 na společných prostorách v bytovém domě č. p. 569, Jindřicha Plachty č. o. 13 a zastav. pozemku parc.č. 475/1, k. ú. Smíchov oprávněné nájemkyni Heleně Dytrtové dle Statutu
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. záměr prodeje bytové jednotky 569/5 (3+1) o velikosti 78,90 m2 v bytovém domě č. p. 569, Jindřicha Plachty č. o. 13 s podílem ve výši 789/4405 na příslušenství a zastav. pozemku parc. č. 475/1, k. ú. Smíchov dle Statutu oprávněné nájemkyni Heleně Dytrtové za cenu
1, 096.700,-- bez splátek a slev
II.
Ukládá
1. Heroldovi Lukáši, Bc. , předsedovi Kontrolního výboru ZMČ P5
1.1. předložit ZMČ ke schválení prodej byt. jednotky 569/5, Jindřicha Plachty č. p. 569 dle Statutu oprávněné nájemkyni Heleně Dytrtové
Termín plnění: 30.09.2009
			Poměr hlasování: 6/0/1

Nepřítomni při hlasování: Bc. J. Smetana se při hlasování zdržel
		


					
Vytisknout