Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

12. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 07.04.2009  jako řádné
číslo usnesení 12/353/2009
 
Předkladatel: Kohout Aleš, člen rady

Převzetí záštity nad III. ročníkem charitativního turnaje Pražská jamka pořádaném Golf Clubem Praha a zajištění výroby pohárů pro vítěze

Golf Club Praha žádá MČ Praha 5 o převzetí záštity nad charitativním golfovým turnajem konaným dne 30. 5. 2009, jehož výtěžek obdrží Nadace Charty 77 -
Konto Bariéry
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. převzetí záštity nad charitativním golfovým turnajem pořádaným Golf Clubem Praha dne 30. 5. 2009 starostou MČ Praha 5 JUDr. Milanem Jančíkem, MBA a radním Alešem Kohoutem
2. financování výroby pohárů (cena starosty pro celkového vítěze, longest drive) za cenu do 10.000,- Kč bez DPH z kap. 0625 §3419 pol. 5494 - neinvestiční transfery obyvatelstvu
II.
Ukládá
1. Kohoutovi Aleši, členu rady
1.1. zajistit výrobu pohárů (cena starosty, longest drive) na turnaj Pražská jamka
Termín plnění: 30.05.2009
			Poměr hlasování: 6/0/0

Nepřítomni při hlasování: Bc. J. Smetana se při hlasování zdržel		


					
Vytisknout