Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

12. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 07.04.2009  jako řádné
číslo usnesení 12/350/2009
 
Předkladatel: Herold Lukáš, zástupce starosty

Prodej bytových jednotek v domě č. p. 466 Pod Školou č.o. 5, k.ú. Košíře

Prodej bytových jednotek včetně podílu na společných prostorách domu č. p. 466 Pod Školou č. o. 5 a podílu na pozemcích parc. č. 526 (zastavěná plocha) a 527 (zahrada), vše k. ú. Košíře, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytu
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. s prodejem bytových jednotek včetně podílu na společných prostorách domu č. p. 466 Pod Školou č. o. 5 a podílu na pozemcích parc. č. 526 (zastavěná plocha) a 527 (zahrada), vše k. ú. Košíře, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytu s poskytnutím slevy ve výši 12,5 % z celkové kupní ceny v případě, že oprávnění nájemci podepíší kupní smlouvu do 6 měsíců od obdržení nabídky ( do této lhůty nebude zahrnuto období od akceptace nabídky oprávněným nájemcem do schválení prodeje ZMČ) takto:

bytová jednotka č.: 466/15
datum převzetí závazné nabídky: 23.3.2009
datum akceptace nabídky: 30.3.2009
velikost podílu na společných prostorách domu a pozemcích: 558/9529
velikost bytu: 1+1 55,8 m2
kupující: Anna Příborská
celková kupní cena: 751.630,- Kč
cena se slevou: 657.676,- Kč

II.
Ukládá
1. Heroldovi Lukáši, Bc. , předsedovi Kontrolního výboru ZMČ P5
1.1. předložit prodej b. j. č. 466/15, k. ú. Košíře, oprávněným nájemcům ke schválení ZMČ Praha 5
Termín plnění: 23.04.2009
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout