Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

12. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 07.04.2009  jako řádné
číslo usnesení 12/343/2009
 
Předkladatel: Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D., zástupce starosty

Hudebně výchovný pořad M. Wichterleho "Hrajeme a povídáme s hudbou" pro základní školy zřizované MČ Praha 5

Radě MČ Praha 5 je předkládán návrh na hudebně výchovný pořad
M. Wichterleho "Hrajeme a povídáme s hudbou", který je určen pro základní školy zřizované MČ Praha 5.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. hudebně výchovný pořad M. Wichterleho "Hrajeme a povídáme s hudbou" pro 6 základních škol zřizovaných MČ Praha 5
2. finanční krytí ve výši maximálně 54 tis. Kč (p. Wichterle není plátce DPH) převodem z podkap. 0625 KMČ, § 3399, pol. 5169 nákup ostatních služeb na kap. 0400 školství, § 3113, pol. 5169 - nákup ostatních služeb ve výši 45 tis.Kč a § 3117, pol. 5169 - nákup ostatních služeb
ve výši 9 tis. Kč
II.
Ukládá
1. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
1.1. předložit starostovi k podpisu objednávku na hudebně výchovný pořad "Hrajeme a povídáme s hudbou"
Termín plnění: 24.04.2009
2. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
2.1. zajistit provedení rozpočtového opatření dle bodu I. 2.
Termín plnění: 30.04.2009
			Poměr hlasování: 6/0/0

Nepřítomni při hlasování: V. Zapletal
		


					
Vytisknout