Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

12. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 07.04.2009  jako řádné
číslo usnesení 12/338/2009
 
Předkladatel: Herold Lukáš, zástupce starosty

Prodej bytového domu č. p. 2577, Plzeňská č. o. 212, se zastav. pozemkem parc. č. 4589, k. ú. Smíchov

Prodej bytového domu č. p. 2577, Plzeňská č. o. 212 se zastav. pozemkem parc. č. 4589, k. ú. Smíchov dle Statutu a Pravidel....Bytovému družstvu Plzeňská 212, se sídlem Praha 5, Smíchov, Plzeňská 2577/212, 150 00 složenému z oprávněných nájemců bytů
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. s prodejem bytového domu č. p. 2577, Plzeňská č. o. 212, se zastav. pozemkem parc. č. 4589, k. ú. Smíchov dle Statutu a "Pravidel...." Bytovému družstvu Plzeňská 212, se sídlem Praha 5, Smíchov, Plzeňská 2577/212 složenému z oprávněných nájemců bytů
2. s celkovou kupní cenou: 8, 200. 000,-- Kč
- při podpisu kupní smlouvy do 2. 6. 2009 s poskytnutím slevy ve výši 25% z kupní ceny dle Pravidel...., bude celková kupní cena ve výši
6, 150.000,--Kč
- při podpisu kupní smlouvy do 2. 8. 2009 s poskytnutím slevy ve výši 10% z kupní ceny dle Pravidel...bude celková kupní cena ve výši
7, 380. 000,--Kč
II.
Ukládá
1. Heroldovi Lukáši, Bc. , předsedovi Kontrolního výboru ZMČ P5
1.1. předložit ZMČ ke schválení prodej domu č. p. 2577, Plzeňská č. o. 212, se zastav. pozemkem parc. č. 4589, k. ú. Smíchov dle Statutu a Pravidel.... Bytovému družstvu Plzeňská 212
Termín plnění: 23.04.2009
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout