Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

12. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 07.04.2009  jako řádné
číslo usnesení 12/336/2009
 
Předkladatel: Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D., zástupce starosty

Povolení výjimek z počtu dětí na třídu mateřské školy pro školní rok 2009/2010 v devíti mateřských školách zřizovaných MČ Praha 5

Radě MČ Praha 5 je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, předkládána žádost o povolení výjimek z počtu dětí pro školní rok 2009/2010 v jednotlivých třídách devíti mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. výjimky pro školní rok 2009/2010 z počtu dětí v jednotlivých třídách:
1) Mateřské školy, Praha 5 - Barrandov, Kurandové 669,
2) Mateřské školy, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830,
3) Mateřské školy, Praha 5 - Barrandov, Peškova 963,
4) Mateřské školy "Slunéčko" Praha 5 - Košíře, Beníškové 988,
5) Mateřské školy, Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004,
6) Mateřské školy, Praha 5 - Smíchov, Nad Palatou 613,
7) Mateřské školy "U Krtečka" Praha 5 - Motol, Kudrnova 235,
8) Mateřské školy, Praha 5 - Smíchov, náměstí 14. října 2994
9) Mateřské školy, Praha 5 - Smíchov, Kroupova 2775
II.
Ukládá
1. Roučková Lucii, Mgr., člence zastupitelstva
1.1. podepsat pro školní rok 2009/2010 schválené výjimky z počtu dětí v jednotlivých třídách devíti mateřských škol
Termín plnění: 13.04.2009
2. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
2.1. předat školám schválené výjimky z počtu dětí ve třídách mateřských škol
Termín plnění: 15.04.2009
			Poměr hlasování: 6/0/1
Bc. J. Smetana se při hlasování zdržel		


					
Vytisknout