Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

12. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 07.04.2009  jako řádné
číslo usnesení 12/335/2009
 
Předkladatel: Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D., zástupce starosty

Akce "Sportuj s námi, Smíchovské jaro na Čechii 2009"

Radě MČ Praha 5 je předkládán návrh na spolupořadatelství formou finanční spoluúčasti na sportovně-společenském projektu pro žáky základních škol Prahy 5 "Sportuj s námi, Smíchovské jaro na Čechii 2009". Financování zajištěno z kapitoly 0400 školství ve výši 1. 400. 000 Kč
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. spolupořadatelství formou finanční spoluúčasti na akci "Sportuj s námi, Smíchovské jaro na Čechii 2009" ve dnech 26. 5., 2. 6. a 9. 6. 2009
2. finanční krytí v celkové výši 1.400.000 Kč z rozpočtu kap. 0400 školství
§ 3421, položka 5169 nákup ostatních služeb
3. návrh smlouvy na zajištění akce
4. záštitu starosty JUDr. Milana Jančíka, MBA, nad akcí "Sportuj s námi, Smíchovské jaro na Čechii 2009"
II.
Ukládá
1. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
1.1. zajistit uzavření smlouvy mezi MČ Praha 5 a TJ Čechie Karlín
Termín plnění: 30.04.2009
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout