12. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 07.04.2009  jako řádné
číslo usnesení 12/342/2009
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

Zrušení užívání pozemků v k. ú. Košíře pro ZŠ Plzeňská 117/39 ze zřizovací listiny pro projekt Nové Košíře

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. vyjmutí pozemků č. parc. 1161/1, 1166, 1167 a části č. parc. 1160 zastavěného přístavkem k budově čp. 152 vše v k. ú. Košíře ze zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ Praha 5 - Košíře, Plzeňská 117/39 č. 23/0/OŠK/2006, tj. zrušení bezplatného užívání těchto pozemků nebo jejich částí ZŠ Plzeňská 117/39
2. uzavření dohody o užívání pozemků č. parc. 1161/1, 1166, 1167 a části č. parc. 1160 vše v k. ú. Košíře mezi RS development, s. r. o., se sídlem Praha 5, Štefánikova 18/25, IČO 26775468 a ZŠ Plzeňská 117/39 nutných pro provoz školy do doby realizace stavby vč. režimu užívání pozemků během výstavby
II.
Ukládá
1. Zapletalovi Vojtěchu, členu zastupitelstva
1.1. předložit "vyjmutí pozemků 1161/1, 1166, 1167 a části č. parc. 1160 zastavěného přístavkem k budově čp. 152 vše v k. ú. Košíře ze zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ Praha 5 - Košíře, Plzeňská 117/39 na jednání ZMČ Praha 5
Termín plnění: 30.06.2009
1.2. ve spolupráci s Dr. D. Drmotovou zajistit uzavření dohody o užívání pozemků č. parc. 1161/1, 1166, 1167 a části č. parc. 1160 vše v k. ú. Košíře mezi RS development, s. r. o., se sídlem Praha 5, Štefánikova 18/25, IČO 26775468 a ZŠ Plzeňská 117/39 nutných pro provoz školy do doby realizace stavby vč. režimu užívání pozemků během výstavby
Termín plnění: 30.10.2009
			Poměr hlasování: 7/0/0