Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

12. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 07.04.2009  jako řádné
číslo usnesení 12/342/2009
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

Zrušení užívání pozemků v k. ú. Košíře pro ZŠ Plzeňská 117/39 ze zřizovací listiny pro projekt Nové Košíře

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. vyjmutí pozemků č. parc. 1161/1, 1166, 1167 a části č. parc. 1160 zastavěného přístavkem k budově čp. 152 vše v k. ú. Košíře ze zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ Praha 5 - Košíře, Plzeňská 117/39 č. 23/0/OŠK/2006, tj. zrušení bezplatného užívání těchto pozemků nebo jejich částí ZŠ Plzeňská 117/39
2. uzavření dohody o užívání pozemků č. parc. 1161/1, 1166, 1167 a části č. parc. 1160 vše v k. ú. Košíře mezi RS development, s. r. o., se sídlem Praha 5, Štefánikova 18/25, IČO 26775468 a ZŠ Plzeňská 117/39 nutných pro provoz školy do doby realizace stavby vč. režimu užívání pozemků během výstavby
II.
Ukládá
1. Zapletalovi Vojtěchu, členu zastupitelstva
1.1. předložit "vyjmutí pozemků 1161/1, 1166, 1167 a části č. parc. 1160 zastavěného přístavkem k budově čp. 152 vše v k. ú. Košíře ze zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ Praha 5 - Košíře, Plzeňská 117/39 na jednání ZMČ Praha 5
Termín plnění: 30.06.2009
1.2. ve spolupráci s Dr. D. Drmotovou zajistit uzavření dohody o užívání pozemků č. parc. 1161/1, 1166, 1167 a části č. parc. 1160 vše v k. ú. Košíře mezi RS development, s. r. o., se sídlem Praha 5, Štefánikova 18/25, IČO 26775468 a ZŠ Plzeňská 117/39 nutných pro provoz školy do doby realizace stavby vč. režimu užívání pozemků během výstavby
Termín plnění: 30.10.2009
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout