Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

5. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.02.2009  jako řádné
číslo usnesení 5/143/2009
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

NP Staropramenná 27/669, Praha 5 - Smíchov, JUDr. Iveta Krůtová, ukončení nájmu dohodou

Žádost nájemce NP Staropramenná 27/669 JUDr. Ivety Krůtové o ukončení nájmu dohodou k 31. 1. 2009
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. ukončení nájmu NP - kanceláře o ploše 29,81 m2 v přízemí nemovitosti čp. 669, Staropramenná 27, Praha 5 - Smíchov s nájemcem
JUDr. Ivetou Krůtovou, IČ 66247454, dohodou ke dni 31. 01. 2009, za předpokladu uhrazení dlužné částky do 28. 2. 2009
II.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky dle usn. RMČ P- 5 - NP Staropramenná 27/669 - JUDr. Iveta Krůtová
Termín plnění: 27.02.2009
2. Zapletalovi Vojtěchu, členu zastupitelstva
2.1. ve spolupráci s OOA jednat s JUDr. Ivetou Krůtovou ve věci uhrazení dlužné částky
Termín plnění: 28.02.2009
			Poměr hlasování: 7/0/2
Ing. P. Horák, Bc. J. Smetana se při hlasování zdrželi		


					
Vytisknout