5. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.02.2009  jako řádné
číslo usnesení 5/144/2009
 
Předkladatel: Herold Lukáš, zástupce starosty

Č. p. 2265 , Radlická č. o. 92, se zastav. a souvis. pozemkem parc. č. 1438 a 1439, k. ú. Smíchov - záměr prodeje b. j. 2265/5

Záměr prodeje b. j. 2265/5 (1+1) o velikosti 43,40 m2, včetně podílu o velikosti 434/8704 na společných prostorách v bytovém domě č. p. 2265, Radlická č. o. 92 a zastav. a souvis. pozemku, k. ú. Smíchov oprávněnému nájemci Markétě Levákové dle Statutu
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. záměr prodeje bytové jednotky 2265/5 (1+1) o velikosti 43,40 m2 v bytovém domě č. p. 2265, Radlická č. o. 92 s podílem ve výši 434/8704 na příslušenství a zastav. a souvis. pozemku parc. č. 1438 a 1439, k. ú. Smíchov dle Statutu oprávněnému nájemci Markétě Levákové za cenu 510.400,-- bez splátek a slev
II.
Ukládá
1. Heroldovi Lukáši, Bc. , předsedovi Kontrolního výboru ZMČ P5
1.1. předložit ZMČ ke schválení prodej byt. jednotky 2265/5, Radlická č. p. 2265 dle Statutu oprávněnému nájemci Markétě Levákové
Termín plnění: 30.04.2009
			Poměr hlasování: 9/0/0