Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

5. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.02.2009  jako řádné
číslo usnesení 5/145/2009
 
Předkladatel: Herold Lukáš, zástupce starosty

Č. p. 2265, Radlická č. o. 92, se zastav. pozemkem parc. č. 1438 a souvis. pozemkem parc. č. 1439, k. ú. Smíchov - záměr prodeje b. j. 2265/6

Záměr prodeje b. j. 2265/6 (1+1) o velikosti 42,10 m2, včetně podílu o velikosti 421/8704 na společných prostorách v bytovém domě č. p. 2265 Radlická č. o. 92 zastav. pozemku parc. č. 1438 a souvis. pozemku parc. č. 1439, k. ú. Smíchov oprávněnému nájemci Lence Hlaváčkové dle Statutu
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. záměr prodeje bytové jednotky 2265/6 (1+1) o velikosti 42,10 m2 v bytovém domě č. p. 2265 Radlická č. o. 92 s podílem ve výši 421/8704 na příslušenství a zastav. pozemku parc. č. 1438 a souvis. pozemku 1439, k. ú. Smíchov dle Statutu oprávněnému nájemci
Lence Hlaváčkové za cenu 636. 550,-- bez splátek a slev
II.
Ukládá
1. Heroldovi Lukáši, Bc. , předsedovi Kontrolního výboru ZMČ P5
1.1. předložit ZMČ ke schválení prodej byt. jednotky 2265/6, Radlická č. p. 2265 dle Statutu oprávněnému nájemci Lence Hlaváčkové
Termín plnění: 30.04.2009
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout