5. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.02.2009  jako řádné
číslo usnesení 5/151/2009
 
Předkladatel: Matoušek Jan, Ing., uvolněný předseda Bytového výboru

Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů

Předkládám k projednání žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů mezi Danuší Maškovou, Plzeňská 187/183, Praha 5 (obecní) a Milanem Říhou, Nad Vodovodem 2033/44, Praha 10 (obecní)
			Poměr hlasování: 9/0/0