Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

5. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.02.2009  jako řádné
číslo usnesení 5/148/2009
 
Předkladatel: Matoušek Jan, Ing., uvolněný předseda Bytového výboru

Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ

Předkládám k projednání jednotlivé bytové záležitosti projednané a uzavřené stanoviskem bytového výboru
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. zařazení následujících žadatelů o pronájem obecního bytu do seznamu s bodovým ohodnocením 0 až 3 body:
Miroslav Virák, Holečkova 422/23, Praha 5
Petra Slavíková, Zubatého 295/5, Praha 5
Radek Bedřich, Plzeňská 442/209, Praha 5
Hana Aubrechtová, Holečkova 440/15, Praha 5
Miluše Zemanová, Werichova 947/1, Praha 5
Taťána Jouklová, Weberova 211/17, Praha 5
Věra Demeterová, Plzeňská 421/48, Praha 5
Jan Buchla, nám. 14. října 1381/4, Praha 5
Veronika Kurinová, Plzeňská 782/112, Praha 5
2. zařazení následujících žadatelů o pronájem obecního bytu do seznamu "Naléhavé případy":
Radka Čajkovská, Holečkova 402/57, Praha 5 - "Nal. případy k řešení"
Jana Brabcová, Podhorská 162/6, Praha 5 - "Nal. případy - byty MHMP"
3. vyřazení BC. Ireny Pechové, K Vodojemu 202/5, Praha 5 z evidence žadatelů o pronájem obecního bytu
4. ponechání následujících žadatelů o pronájem obecního bytu v seznamu "Naléhavé případy":
Hermína Červeňáková, Na Celné 708/2, Praha 5- "Nal. příp.-byty MHMP"
Irena Sakajtová, Na Bělidle 64/3, Praha 5 - "Nal. případy ke směně bytu"
5. prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou s následujícími nájemci bytů na uvedených adresách:
Milena Hřebíčková, Na Valentince 451/5, Praha 5 - do 31. 3. 2010
Růžena Strechová, Nepomucká 445/4, Praha 5 - do 30. 11. 2009
Helena Žigová, Mahenova 164/2, Praha 5 - do 31. 3. 2009
Irena Sakajtová, Na Bělidle 64/3, Praha 5 - do 31.12. 2009
6. žádost Rolanda Korbutha, Stroupežnického 2326/24, Praha 5 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu na uvedené adrese na dobu určitou do 31. 12. 2010 za podmínky hrazení smluvního nájemného
ve výši 150,- Kč/m2/měs.
7. žádost Vladimíra Kúna, Bozděchova 637/9, Praha 5 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu na uvedené adrese na dobu určitou
do 14. 4. 2013 za podmínky hrazení smluvního nájemného
ve výši 100,- Kč/m2/měs.
8. žádost Marcely Mikeskové, Zoubkova 2129/5, Praha 5 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu na uvedené adrese na dobu určitou
do 14. 5. 2013 za podmínky hrazení smluvního nájemného
ve výši 100,- Kč/m2/měs.
9. vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu 2+1 na adrese Plzeňská 950/127, Praha 5 Michaele Jechové, dosud bytem na uvedené adrese
10. žádost nájemníků bydlících přímo pod budovanou půdní vestavbou v domě na adrese Štefánikova 316/8, Praha 5 o slevu 20 % ze základního nájemného po dobu hrubé stavby
11. žádost Karla Landy, Na Bělidle 64/3, Praha 5 o uzavření nájemní smlouvy k bytu 3+1 na uvedené adrese po uhrazení dlužného nájemného vč. poplatků z prodlení
12. žádost Magdalény Vöröšové, Švédská 107/39, Praha 5 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu na uvedené adrese na dobu určitou
do 30. 6. 2009 za podmínky uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné
II.
Zamítá
1. žádost Jitky Dvořákové, Plzeňská 951/125, Praha 5 o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu 1+1 na uvedené adrese
2. žádost Lýdie Karlové, Štefánikova 249/28, Praha 5 o výměnu stávajícího bytu 1+1 na uvedené adrese za uvolněný byt 1+1 v témže domě
3. žádost Jarmily a Ing. Jaroslava Tlachových, Plzeňská 441/207, Praha 5 o sloučení uvolněného bytu 1+1 se stávajícím bytem 2+1 na uvedené adrese
4. žádost Karla Landy, Na Bělidle 64/3, Praha 5 o odpuštění poplatků z prodlení za dlužné nájemné
5. žádost Marie Pužmanové, Janáčkovo nábř. 1072/29, Praha 5 o slevu z nájemného z důvodu neobyvatelnosti bytu při celkové rekonstrukci elektroinstalace v bytě
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout