Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

5. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.02.2009  jako řádné
číslo usnesení 5/135/2009
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

Pěší lávka vedoucí z parku Sacre Coeur do KOC Nový Smíchov - prodloužení doby nájmu o 2 roky pro nájemce, společnost RED division s. r. o., se sídlem Ostrovní 30/126, Praha 1, IČ 27229432

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. prodloužení doby nájmu o 2 roky pro nájemce, společnost RED division s. r. o., se sídlem Ostrovní 30/126, Praha 1, IČ: 27229432 dle ustanovení čl. II. odst. 1. nájemní smlouvy č. 39/0/OOA/06 uzavřené dne 27. 4. 2006 na pronájem pěší lávky vedoucí z parku Sacre Coeur do KOC Nový Smíchov k umístění reklamního zařízení
2. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 39/0/OOA/06 uzavřené dne 27. 4. 2006 se společností RED division s. r. o., se sídlem Ostrovní 30/126, Praha 1, IČ 27229432, kterým se prodlužuje doba nájmu o
2 roky, a to na období od 27. 4. 2009 do 26. 4. 2011
II.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. zajistit veškeré administrativní kroky k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě se společností RED division s. r. o.
Termín plnění: 27.02.2009
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout