Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

5. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.02.2009  jako řádné
číslo usnesení 5/140/2009
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

NP Štefánikova 28/249, Praha 5 - Smíchov, pronájem na základě vyvěšení nabídky

Pronájem NP - prodejny 59,57 m2, Štefánikova 28/249, 17 žádostí
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. pronájem NP - prodejny v domě čp. 249, Štefánikova 28, Praha 5 - Smíchov žadateli:
DIANA COMPANY, spol. s r. o., Rumunská 8, Praha 2,
za nájemné ve výši 8. 400,- Kč/m2/rok, tj. měsíčně 41. 699,- Kč + DPH
II.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky k uzavření NS s vybraným žadatelem na NP Štefánikova 28/249
Termín plnění: 17.03.2009
			Poměr hlasování: 8/0/0

Nepřítomni při hlasování: M. Tuček
		


					
Vytisknout