Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

5. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.02.2009  jako řádné
číslo usnesení 5/139/2009
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

NP Janáčkovo nábřeží 11/1211, Praha 5 - Smíchov, pronájem na základě vyvěšení nabídky

Pronájem NP - keramická dílna 49,65 m2, Janáčkovo nábřeží, 4 žádosti
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. pronájem NP - keramické dílny (ateliéru) v domě čp. 1211, Janáčkovo nábřeží 11, Praha 5 - Smíchov žadateli:
Anna Wüttrichová, Chrudimská 7, Praha 3, za nájemné ve výši 1. 452,60 Kč/m2/rok, tj. 6.010,- Kč měsíčně
II.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky k uzavření NS s vybraným žadatelem na NP Janáčkovo nábř. 11/1211
Termín plnění: 17.03.2009
			Poměr hlasování: 8/0/1
Ing. P. Horák se při hlasování zdržel		


					
Vytisknout