Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

5. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.02.2009  jako řádné
číslo usnesení 5/137/2009
 
Předkladatel: Smetana Jan, Bc., zástupce starosty

OSM MHMP žádá o stanovisko ke směně části pozemku parc. č. 2843, k. ú. Smíchov za části pozemků parc. č. 2844/3 a poz. parc. č. 2844/4, k. ú. Smíchov

OSM MHMP obdržel žádost společnosti CIG a. s. o směnu výše uvedených pozemků z důvodů zarovnání pozemku parc. č. 2843 ve vlastnictví žadatele na hranu stávající zástavby a z důvodů sjednocení vlastnictví pozemků a veřejných komunikací
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. se záměrem směny části pozemku parc. č. 2843 o výměře 830 m2 (dle GP č. 3062-128/2008 nově označené jako poz. parc. č. 2843/4), k. ú. Smíchov z vlastnictví společnosti CIG a. s. se sídlem Plzeňská 3185/5b, Praha 5 za část pozemku parc. č. 2844/3, k. ú. Smíchov o výměře cca 25 m2 a části pozemku parc. č. 2844/4 o výměře 800 m2 (dle GP č. 2914-172/2007 nově označené jako poz. parc. č. 2844/6 ) z vlastnictví obce hl. m. Prahy - za předpokladu zachování možnosti v budoucnu realizovat záměr výstavby objektu pro potřeby školy Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11
II.
Ukládá
1. Brabcovi Františku
1.1. sdělit OSM MHMP stanovisko ke směně pozemků parc. č. 2843, 2844/3 a 2844/4, k. ú. Smíchov
Termín plnění: 28.02.2009
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout