5. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.02.2009  jako řádné
číslo usnesení 5/147/2009
 
Předkladatel: Smetana Jan, Bc., zástupce starosty

Revokace usnesení 10/299/2006 ze dne 28. 2. 2006 - změna vlastníka budovy

OOA MHMP požádal o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 939/7 a 939/18, k. ú. Hlubočepy. Vzhledem k již jednou projednávané problematice pouze revokujeme usnesení na jiného žadatele

Rada městské části Praha 5
I.
Revokuje
1. usnesení RMČ Praha 5 čj. 10/299/2006 ze dne 28. 2. 2006 takto:
RMČ Praha 5 souhlasí
se záměrem prodeje pozemků parc. č. 939/7 a 939/18, k. ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy společnosti Betatel s. r. o.
Nad Santoškou 1420/8, Praha 5, Smíchov
II.
Ukládá
1. Brabcovi Františku
1.1. informovat OOA MHMP o revokaci stanoviska RMČ Praha 5 k prodeji pozemků parc. č. 939/7 a 939/18, k. ú. Hlubočepy
Termín plnění: 27.02.2009
			Poměr hlasování: 9/0/0