Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

1. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 13.01.2009  jako řádné
číslo usnesení 1/18/2009
 
Předkladatel: Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D., zástupce starosty

Výsledek konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele(ky) Mateřské školy, Praha 5 - Smíchov - U Železničního mostu 2629

Radě MČ Praha 5 je předkládán výsledek konkurzního řízení konaného 12. 1. 2009. Konkurzní komise se podle § 5 odst. 2) vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., hlasováním usnesla, že pro výkon funkce ředitelky je uchazečka Marie Poláková vhodná
Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1. výsledek konkurzního řízení - pro výkon funkce ředitelky Mateřské školy, Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629, je uchazečka Marie Poláková vhodná
II.
Jmenuje
1. v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., do funkce ředitelky Mateřské školy, Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629 Marii Polákovou ke dni 1. 2. 2009
III.
Ukládá
1. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
1.1. seznámit Marii Polákovou s usnesením Rady MČ Praha 5
Termín plnění: 28.01.2009
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout