Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

1. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 13.01.2009  jako řádné
číslo usnesení 1/15/2009
 
Předkladatel: Jančík Milan, JUDr., MBA, starosta MČ Praha 5

Přidělení CCS karty uvolněné předsedkyni Sociálního výboru ZMČ P5 Ing. Vlastě Váchové a neuvolněné předsedkyni Kontrolního výboru ZMČ P5 Ing. A. Morávkové

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. přidělení CCS karty uvolněné předsedkyni Sociálního výboru Ing. Vlastě Váchové a neuvolněné předsedkyni Kontrolního výboru Ing. A. Morávkové s limitem 10 000,- Kč.
Náklady budou hrazeny z kapitoly 0912, § 6171, položka 5156 - pohonné hmoty
II.
Ukládá
1.
1.1. zajistit přidělení CCS karty uvolněné předsedkyni Sociálního výboru Ing. Vlastě Váchové
Termín plnění: 30.01.2009
1.2. zajistit přidělení CCS karty neuvolněné předsedkyni Kontrolního výboru Ing. A. Morávkové
Termín plnění: 30.01.2009
2. Gorčíkovi Jiřímu, JUDr.
2.1. sepsat Dohodu o odpovědnosti k držení CCS karty s uvolněnou předsedkyní Sociálního výboru Ing. Vlastou Váchovou a neuvolněnou předsedkyní Kontrolního výboru Ing. A. Morávkovou
Termín plnění: 30.01.2009
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout