Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

1. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 13.01.2009  jako řádné
číslo usnesení 1/9/2009
 
Předkladatel: Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D., zástupce starosty

Změny platových výměrů ředitelek mateřských škol a ředitelek/ředitelů základních škol v souladu s "Pravidly pro stanovení platových náležitostí ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných Městskou částí Praha 5 (PRAVIDLA)"

Radě MČ Praha 5 jsou předkládány návrhy na provedení změn platových výměrů ředitelek mateřských škol a ředitelek/ředitelů základních škol (viz neveřejné přílohy) v souladu s "Pravidly pro stanovení platových náležitostí ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných Městskou částí Praha 5 (PRAVIDLA)"
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. změny platových výměrů ředitelek mateřských škol a ředitelek/ředitelů základních škol (viz neveřejné přílohy) v souladu s "Pravidly pro stanovení platových náležitostí ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných Městskou částí Praha 5 (PRAVIDLA)"
II.
Ukládá
1. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
1.1. v souladu s "Pravidly pro stanovení platových náležitostí ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných Městskou částí Praha 5" předkládat k podpisu starostovi MČ Praha 5 schválené platové výměry ředitelek MŠ a ředitelek/ředitelů ZŠ (viz neveřejné přílohy)
Termín plnění: 31.12.2009
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout