Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

1. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 13.01.2009  jako řádné
číslo usnesení 1/4/2009
 
Předkladatel: Herold Lukáš, zástupce starosty

Záměr prodeje bytového domu č. p. 2272, Plzeňská č. o. 136, se zastav. pozemkem parc. č. 3974 a souvisejícím pozemkem parc. č. 3975, k. ú. Smíchov dle Pravidel prodeje celých domů právnické osobě založené z oprávněných nájemců bytů

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. záměr prodeje bytového domu č. p. 2272, Plzeňská č. o. 136, se zastav. pozemkem parc. č. 3974 a souvisejícím pozemkem parc. č. 3975, k. ú. Smíchov dle "Pravidel, kterými se určuje další postup prodeje bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy - Městské části Praha 5 jako celek oprávněným nájemcům bytů" za celkovou kupní cenu 9, 900. 000,- Kč, bez splátek
II.
Ukládá
1. Heroldovi Lukáši, Bc. , předsedovi Kontrolního výboru ZMČ P5
1.1. realizovat prodej bytového domu č. p. 2272, Plzeňská č. o. 136 se zastav. pozemkem parc. č. 3974 a souvisejícím pozemkem parc. č. 3975, k. ú. Smíchov dle Pravidel, kterými se určuje další postup prodeje bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy - Městské části Praha 5 jako celek oprávněným nájemcům bytů
Termín plnění: 31.12.2009
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout